Korektivno vježbanjeKičmeni stub je osnovna centralno položena kost ljudskog tijela. On prihvata, drži i predaje teret karlici. Gledan sa zadnje strane ima pravolinijski tok. Gledan sa bočne strane ima oblik slova S. Ove krivine su rezutat opterećenja koja djeluju na kičmeni stub i oblikuju ga sile koje djeluju s prednje i zadnje strane kičme. Oblik slova S je povoljan za transfer opterećenja, amortizaciju udara i sile teže. Održavanje normalnih, fizioloških krivina kičme odvija se mišićnom akivnošću uravnoteženjem sila. Ukoliko se ti odnosi naruše dolazi do stvaranja fizičkih poremećaja pa i definitivnih deformiteta tijela.

Koštano-mišićni sistem kod djece u razvoju podložan je deformacijama zbog uticaja vanjskih i unutrašnjih faktora. Loše držanje, preteške školske torbe, nasljedni faktori, loša ishrana, gojaznost, nedovoljna fizička aktivnost, sjedenje u nepravilnom položaju su parametri koji utiču na pojavu deformiteta kod djece.

Korektivno vježbanje se radi na strunjačama, gdje uz odgovarajuće rekvizite ili elementarne igre djeca rade korektivne vježbe radi pravilnog rasta i razvoja, a s ciljem prevencije deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša, stopala, gornjih i donjih ekstremiteta, te korekciji lošeg držanja. Vježbe direktno utiču na mišiće i zglobove ali i na organizam u cjelini. Jača se slaba i isteže skraćena muskulatura.